Actuado Blog

All you need to know about inbound marketing and technological booms.

Pripravite učinkovite vsebine za celotno nakupno pot

Nakupna pot je najpomembnejše izhodišče za pripravo strategije vhodnega marketinga. Gre za proces, skozi katerega gredo osebe, ki želijo z nakupom izdelkov ali storitev rešiti svojo željo ali potrebo. Če na vsakem koraku nakupne poti ponudite vsebine, ki ustrezajo njihovim trenutnim potrebam po informacijah, boste vzpostavili večje zaupanje in trdnejši dolgoročen odnos, ki bo sčasoma vodil tudi do nakupa. Kaj so relevantne vsebine, pa boste izvedeli le, če dobro poznate svoje kupce in njihove navade. Za to se je z njimi treba veliko pogovarjati in jih opazovati, kako se odločajo za nakup. Na podlagi informacij, ki jih dobite skozi pogovore, oblikujete persone oziroma predstavnike tipičnih kupcev, nato pa za vsako od njih v strategiji definirate nakupno pot.